Polyurethane Mortar(PU Mortar)
คือ การเคลือบพื้นด้วยระบบการปาดโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีสีให้เลือก 4 สี คือ แดง เขียว เทา เหลือง

คุณสมบัติ

  • มีผิวแบบกึ่งหยาบ ( Same Profile surface ) ออกแบบให้มีความสะดวกต่อการ ทำความสะอาดและป้องกันการลื่นไถลได้อย่างดี
  • สามารถทนทานต่อความร้อนได้ดี ที่ความหนา 6 ม.ม. ทนอุณหภูมิได้ดั้งแต่ -25 Co ถึง 70 Co ที่ความร้อนต่อเนื่องและสูงสุดถึง 90 Co ที่ความร้อนสลับเป็นช่วง ๆ หรือครั้งคราวทุก ๆ 3 ชม.เป็นต้น และที่ความหนา 9 ม.ม. ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ – 40 Co – 120 Co ( รวมถึงการรับแรงอัดกระแทกของไอน้ำร้อน ) เหมาะกับบริเวณ ที่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบรอบ ๆ ( Cyclic temperature ) หรือ บริเวณที่
    การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบทันทีทันใด ( Thermal Temperature ) เช่น Wash down area ,CIP plant , Air blasting room, Freezer room เป็นต้น
  • สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิดเช่น NaOH ความเข้มข้น 2 – 35 % N3PO4 ความเข้มข้น 2-85% HCL ความเข้มข้น 5 – 50 % และ Nitric acid ความเข้มข้น 0-50% Sephardic acid ความเข้มข้น 50 % น้ำผลไม้ และสารละลายน้ำตาลเป็นต้น
  • สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถึง 350 บาร์ ( Low Volume High Pressure Equipment ) การสัญจรด้วยรถโฟล์คลิฟท์ ล้อยางขนาด 1 – 5 ตัน รถเข็นล้อพลาสติก และรถ Hand เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

  • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพื้นโรงงานผลิตเหล้า เบียร์ ไวน์ พื้นโรงงานผลิตนม และไอศกรีม พื้นโรงอาหารแช่แข็ง พื้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ พื้นคลังสินค้า
  • พื้นโรงงานผลิตน้ำผลไม้
Copyright © 2014-2017 tymeasy.com All Rights Reserved.